Paslaugos‎ > ‎

IT projektų valdymas

Projektas – laikina veikla, kurios tikslas sukurti unikalius sprendimus, produktus ar paslaugas.  Laikinumas reiškia, kad projektas turi turėti aiškią pradžią ir aiškią pabaigą.  Informacinių technologijų (toliau IT) projektų uždaviniai – pagerinti ar pakeisti įmonės ar organizacijos  IT geresniam bei efektyvesniam įmonės ar organizacijos veiklos procesų vykdymui arba/ir sumažinti įmonės veiklos kaštus.

IT projekto vykdymą skirstome į etapus, kurie gali būti vykdomi ir kaip atskiri projektai.


1. Pradinis etapas : Verslo procesų ir IT analizė


Šio etapo metu nustatoma, ar tikslinga ir kaip reikia vykdyti IT projektą. Prieš pradedant vykdyti bet kokį IT projektą reikia žinoti, kad projektas atitinka organizacijos IT tikslus, o IT tikslai atitinka įmonės tikslus. Tikslų atitikimas nustatomas pradiniame IT projekto vykdymo etape. Etapo žingsniai:

 • Esamų verslo procesų grafinis atvaizdavimas pagal BPMN (Business Process Modeling Notation) taisykles.
 • Esamų verslo procesų analizė ir rekomendacijos dėl verslo procesų pakeitimų, atsižvelgiant į IT galimybes.
 • Numatomų pakeitimų kaštų ir naudos analizė (ROI – Return on Investment).
 • IT vykdomų operacijų kaštų analizė (TCO – Total Cost of Ownership).
 • Paruošti Galimybių studijas Europos Sąjungos (ES) fondų finansavimui, jūsų planuojamiems IT projektams, gauti.
Nustačius, kad reikia vykdyti IT projektą, sekančiu etapu detalizuojamas IT sprendimas bei formuojama techninė užduotis.

2. IT poreikių bei techninės užduoties suformavimas
Atsižvelgiant į pirmojo etapo išvadas formuojama techninė užduotis. Nuo šio etapo sėkmingo atlikimo didele dalimi priklauso tolimesnis sklandus projekto įgyvendinimas ir yra ypatingai svarbu tvarkingai paruošti techninę užduotį.

3. IT sistemų tiekėjų parinkimas. Pirkimo procedūrų organizavimas


 • Informacija apie galimus tiekėjus, duomenų rinkimas bei analizė.
 • Pirkimo konkurso tvarkos pasirinkimas.
 • Dalyvavimas vykdant pirkimo procedūras.
 • Dalyvavimas vykdant pirkimo derybas.

4. Diegimo techninė priežiūra
 • Užtikrinti, kad atliekami darbai atitinka techninės užduoties reikalavimams.
 • Numatyti atlikti darbai būtų atliekami laiku ir derinant su organizacijos poreikiais.
 • Spręsti diegimo metu kylančias problemas ir atstovauti organizaciją santykiuose su projekto vykdymo tiekėjais.

5. Eksploatacija
 • Bandomoji eksploatacija gali būti kaip sudėtinė projekto dalis, kuri leis užsakovui papildomai įsitikinti, kad visi techninėje užduotyje numatyti darbai atlikti pagal techninės užduoties reikalavimus

ITDS gali pasiūlyti savo paslaugas atliekant darbus, susijusius su IT projekto vykdymu.. Jeigu norite daugiau apie tai sužinoti, skambinkite mums telefonu.


Comments