Paslaugos‎ > ‎

Standartizuoti pasiūlymai

   Procesų analizės paslauga.

ITDS siūlo standartizuotą organizacijų verslo procesų ir IT harmoningo vystymo analizės paslaugą. Informacinės technologijos kiekvienai organizaciją gali padėti įgyti konkurencinį pranašumą ir tinkamas informacinių technologijų vystymas bei panaudojimas yra vienas iš svarbiausių faktorių lemiančių sėkmingą įmonės ar organizacijos veiklą. 

Analizės paslaugos vykdymo tikslai:
 • nustatomas įmonės tikslų ir IT tikslų suderinamumo lygis;
 • nustatomas perspektyvinis IT vystymo planas trumpuoju bei ilguoju laikotarpiams
Paslaugos vykdymo eiga:
 • pateikiamas klausimynas - anketa. Pildo organizacijos padalinių vadovai;
 • atliekami interviu - pokalbiai su organizacijos padalinių vadovais;
 • pateikiama preliminari ataskaita organizacijos vadovui;
 • atliekamas ataskaitos pristatymas organizacijos padalinių vadovams;
 • pateikiama detali ataskaita. 
Paslaugos rezultatas:
 • prezentacija - diskusija dėl harmoningo verslo procesų ir IT sistemų vystymo;
 • ataskaita, kurioje nurodomi rekomenduojami trumpo laikotarpio bei ilgojo laikotarpio veiksmai.  
Paslaugos kaina: 1300 Eur + PVM.

Įsilaužimo testas į IT sistemą.

Įsilaužimo testo vykdymo tikslai:
 • nustatomos IT sistemos galimo pažeidimo lygis technologiniu požiūriu;
 • nustatomas IT sistemos galimo pažeidimo lygis organizaciniu požiūriu.
Įsilaužimo testo vykdymo eiga:
 • IT sistemos testavimas iš išorės;
 • IT sistemos testavimas iš vidaus;
 • IT sistemos naudojimo procedūrų peržiūra.
Įsilaužimo testo rezultatas:
 • įsilaužimo ataskaita;
 • įsilaužimo rezultatų pristatymas - seminaras (2-3 val.)
Įsilaužimo testo kaina: 2000 Eur+PVM
 
Comments